27 / May / 2019
01:39:31

Դիտեք նաև

x

Հրաշալի լուր բոլորիս համար,սա իսկապես Ամանորյա նվեր էր:Կառավարությունը որոշեց բարձրացնել նպաստների չափերը

Նպաստներն այսուհետ կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի չափից ցածր չեն լինի։Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների և թաղման նպաստի չափերն այսուհետ 25500 դրամից ցածր չեն լինի։ Նման որոշում կայացվեց այսօր ՀՀ կառավարության նիստում։

Ներկայում 16-19 հազարը չգերազանցող այս նպաստներն այսպիսով կհավասարվեն կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի պաշտոնապես ընդունված չափին։Նախագծի նպատակը ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացողների շրջանում ծայրահեղ աղքատությունը հաղթահարելն է։

Նպաստների նոր չափերը կգործեն 2019 թվականի հունվարի 1-ից։

Նշենք, որ դրանց չափերը վերջին 5 տարվա ընթացքում անփոփոխ էին մնացել։ Նպաստներն ավելացնելու վերջին որոշումը կայացվել էր 2013թ.-ին։

Հիշեցնենք` հունվարի 1-ից կառավարության որոշմամբ ավելանալու է նաև նվազագույն կենսաթոշակի չափը։ Այն ևս սահմանվել է 25 500 դրամ։ Բայց այդքան կստանան միայն նվազագույն կենսաթոշակ ստացողները` նրանք, ովքեր մինչև հիմա 25 500 դրամից ցածր էին ստանում, իսկ 25 500 դրամից բարձր կենսաթոշակները կմնան նույն մակարդակում։

Նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման չափը Հայաստանում հաշվարկում է վիճակագրական կոմիտեն։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն` նվազագույն պարենային զամբյուղը թեև 25 500 դրամ է, բայց նվազագույն կենսաապահովման համար 1 անձին ամսեկան անհրաժեշտ է նվազագույնը 62 330 դրամ։

Armeniasputnik.am

Newsfeed
Seeing the dancers the man could not stand it and went out to dance
14/May/2019 - 18:15
Funny Will Melt Your Heart Compilation. REAL LIFE HEROES
11/May/2019 - 16:58
A huge Green Anaconda attempts to cross a busy road in Brazil.
10/May/2019 - 23:12
Hairdresser Gets 'Pantsed' By Little Girl
19/February/2019 - 14:53
Lion Shows Tourist Why Windows Should be Closed!
19/February/2019 - 14:52
The Best of Eagle Attacks Ever
12/February/2019 - 20:07
Smart monkey working as field worker
12/February/2019 - 20:04
Girl With Down Syndrome Becomes Stewardess For A Day
5/February/2019 - 22:23
Disabled Woman Teaches Dog To Help With Washing
5/February/2019 - 22:21
Pensioner Becomes Britain's Oldest Ping Pong Player
5/February/2019 - 22:19
Boiling Water Turns Into Stunning Snow Cloud
5/February/2019 - 17:54
Horse Shows Off His Impressive Dance Moves
5/February/2019 - 17:51
Cute baby monkey relax and play happily with 2 puppies
5/February/2019 - 17:46
First time driving at 90 years old
27/January/2019 - 21:55
Baby monkey and dog puppies compilation
27/January/2019 - 21:40
Shocking Moment! Video of Barefoot toddler walks with her hands up towards armed police!
26/January/2019 - 23:28
smart monkey using iphone & ipad
26/January/2019 - 23:27
What is the old man doing? Dancing? I don't think so!
23/January/2019 - 22:19
Priceless moment between mom and children! <3 With friends <3
23/January/2019 - 22:17
Ohh Noooo!
23/January/2019 - 22:16
Zoo animals break glass!!Tony Fun World!!
23/January/2019 - 18:32
Extreme Idiots Of The Internet Compilation
23/January/2019 - 18:31
Angry Lion Attacks Safari Car In India
23/January/2019 - 14:40
Glue Trap In a Cardboard Box / Mouse Trap With Glue Trap Easy Saving 3 Mice
22/January/2019 - 20:11
All Timeline