17 / January / 2019
01:39:31

Դիտեք նաև

x
Փակել

ՖՈՏՈ․ Եվս մեկ տրանսգենդեր անձ ստացավ անվանափոխված անձնագիր

«Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը շնորհավորում է Դիանա Ղզրոյանին նոր անվանափոխված անձնագիր ձեռք բերելու կապակցությամբ։

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ «Ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամի» ֆինանսական աջակցությամբ «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակներում տրանսգենդեր անձանց տրամադրվող իրավաբանական աջակցությության արդյունքում Դիանա Զղրոյանին արդեն իսկ կարող է հանդես գալ իր գենդերային ինքնությանը և արտահայտմանը համահունչ նոր անվանափոխված անձնագրային անունով։

 

«Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը շնորհակալություն է հայտնում ՀՀ արդարադատության նախարարությանը կից Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությանը (ՔԿԱԳ) բարեխիղճ աշխատանքի համար։ ՔԿԱԳ-ի հետ «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունն աշխատում է 2016թ․-ից, և նրանց հետ փոխհամագործակցության արդյունքում հեշտացվել է բազմաթիվ տրանսգենդեր անձանց անվանափոխության գործընթացը։ Եվ այժմ հնարավոր է կատարել անվանափոխություն առանց նախկինում պարտադիր համարվող անվանափոխվող անձի տրանսգենդեր լինելը փաստող 3 անձանց վկայության և պարտադիր հոգեբանական եզրակացության։

«Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը, լինելով Հայաստանում և Հարավային Կովկասում առաջին գործող տրանսգենդեր կազմակերպությունը, շարունակելու է աջակցել տրանսգենդեր անձանց լուծելու իրենց առջև ծառացած խնդիրները։

Newsfeed
Brave Dog attacked Intruder And Protected His Owner!
16/January/2019 - 20:25
How To Make Infinity Mirror Coffee Table?
16/January/2019 - 19:33
Milking Goats - Goat Farm in Holland
16/January/2019 - 13:28
Zoo Animal Attacks ★ Animals Just Cant Get What Glass Is [Epic Laughs]
15/January/2019 - 19:49
What Makes “The Ugliest Woman in the World” Feel Beautiful
14/January/2019 - 22:49
25 Most Dangerous Selfies Ever!
14/January/2019 - 22:47
Funny animal attacks on humans
14/January/2019 - 22:45
Dogs protecting Babies when Babies is in danger - Dog and Babies Are Best Friend
14/January/2019 - 19:48
17 MAGIC TRICKS TO IMPRESS YOUR FRIENDS
14/January/2019 - 19:46
Experiments with the World's Strongest Laser
14/January/2019 - 19:45
This bird kills and eats monkeys
13/January/2019 - 23:37
Lion Shows Tourists Why You Must Stay Inside Your Car -
13/January/2019 - 23:36
Tiger attack at delhi zoo
13/January/2019 - 23:34
How to cure piles home remedies | how to cure piles without , Treating Hemorrhoids
13/January/2019 - 20:18
THINK you can WIN this LAUGH CHALLENGE? I bet YOU will LAUGH and FAIL it! - Funyy DOG compilation
13/January/2019 - 20:17
FUN CHALLENGE: Try NOT to laugh - Funny & cute dogs and kids
13/January/2019 - 19:41
15 EASY MAGIC TRICKS THAT WILL SURPRISE YOU
12/January/2019 - 19:27
How To Use Ripe Tomato Can Do Wonderful Thing on you Skin and Hair
12/January/2019 - 19:25
YOU WILL NEVER EAT STRAWBERRIES AGAIN AFTER WATCHING THIS !! - EXPERIMENT AT HOME
11/January/2019 - 18:52
Turkish Kangal vs Kurdish Mastiff | Which dog is stronger than a wild wolf?
11/January/2019 - 18:48
LOOK WHAT HAPPENS WHEN YOU SHRED TOILET PAPER !
10/January/2019 - 23:12
POMEGRANATE OPENING - Awesome Pomegranate Technique | how to open a grenade
10/January/2019 - 23:08
Magical Teeth Whitening Remedy, Get whiten Teeth at home in 2 minutes
10/January/2019 - 23:07
Bullsnake eating chicken eggs
9/January/2019 - 23:21
All Timeline
Suggestions